Museum

Tågets stad

Mulhouse – Tågets stad (Järnvägsmuseet)
Tågets stad, som tidigare kallades Järnvägsmuseet, ligger i Mulhouse. Detta museum inrymmer, i två stora salar, en mycket fin samling tillägnad järnvägens historia. Du kommer att kunna upptäcka lok och vagnar från 1800- och 1900-talen, utmärkt iscensatta.
En klassiker att upptäcka, tillgänglig för all publik, helt enkelt nyfiken eller passionerad för gamla lok.